Varför rymdforska?

Rymdforskning har pågått i någon form så länge människan har funnits. Rymden har alltid fascinerat människan och väckt både frågor och nyfikenhet. En stor milstolpe i den mänskliga historien var när vi fick möjlighet att resa ut i rymden. Idag forskar man inom olika områden, bland annat med instrument i rymden, och det kostar enorma mängder pengar. Man kanske undrar om det är rimligt och nödvändigt att lägga så mycket resurser på rymdforskningen, men faktum är att det finns många anledningar.

The Lovell Radio Telescope at the Jodrell Bank Center for Astrophysics, part of the University of Manchester, viewed from across the fields of a neighbouring farm.

Varför ska vi då ägna tid och ekonomiska resurser åt något så krävande som rymdforskning? Rymdforskning är egentligen ett brett begrepp som innefattar olika typer av forskning relaterat till rymden. Vissa områden hjälper oss till en bättre förståelse och medvetenhet om vad som händer här på jorden. Klimatforskning och hur landmassorna rör sig är exempel på det. En annan typ av forskning riktar in sig på vad som händer ute i rymden och ger oss kunskap om planeter och andra himlakroppar. NASA är den federala myndigheten i USA. De är en av de mest framstående organisationerna för rymdforskning och bedriver forskningen på en mycket hög nivå. Tack vare allt vi lär oss genom rymdforskningen kan vi vara förutseende och lägga in åtgärder i tid för exempelvis miljöhot. Forskningen bidrar även till kunskap som rör vår hälsa och annat viktigt.

Tidigare bestod rymdforskningen av mycket små och enkla instrument. Idag har tekniken utvecklats och man kan dra nytta av otroligt avancerade maskiner och instrument som tar fram data och bilder på olika nivåer. Man forskar exempelvis inom astrofysik, jordobservation och forskning som drar nytta av tyngdlösheten. Jordobservationer nyttjar bland annat satelliter som i en omloppsbana kring jorden studerar planeten. Man får information bland annat om glaciärer, vegetation, inlandsisar, atmosfären, haven och geofysik samt geodesi. Astrofysik studeras med hjälp av teleskop som rör sig i en bana runt jorden. Astronomiska observationer kan göras med optimal skärpa och i samtliga våglängdsområden. Det här är bara en liten del av all den rymdforskning som genomförs. Om man är väldigt intresserad av ämnet kan man välja att utbilda sig till rymdforskare vid några av landets universitet.

Leave a Reply

mts_truepixel