Radon – en utomjordisk och mystisk gas

Hört talats om radon? Radon är en gas, som i många fall kan anses vara mystisk. Den luktar inget, syns inte, men kan ändå göra stor skada vid exponering av för höga halter under en längre tid. För att komma till bukt med radongas kan företag som Radea hjälpa till att avlägsna den.

Rymdforskning – ett mysterium

Rymden och rymdforskning är lite av ett mysterium då vi vet så lite om rymden. Men mycket av det som finns här på jorden, förekommer, och har sitt ursprung, från rymden. Kanske kan vi därför avdramatisera mystiken kring rymden en aning. Vi har faktiskt en hel del mystiska saker här på jorden som kan vara värda att titta närmare på. Ett sådant område är radon. Radon är en naturligt förekommande ädelgas. Den är radioaktiv och om den kommer ner i lungorna vid inandning, kan den orsaka lungcancer. Radon i byggnader är extra viktigt att åtgärda då vi spenderar mycket tid i exempelvis våra bostäder och på våra arbetsplatser, vilket bidrar till mycket exponering. Är halterna av radongas ohälsosamt höga, kan det ge hälsoproblem. Företag som Radea kan både mäta radonhalten samt vidta åtgärder för att minska, eller helt ta bort radonet.

Leave a Reply

mts_truepixel