Antika civilisationers astronomiska kunskaper

Det råder ingen tvekan om att antika civilisationer hade väldigt avancerad kunskap om hur olika astronomiska händelser inträffar. De visste väldigt mycket om vårt eget solsystem och än idag vet vi inte hur de kunde ta reda på denna information utifrån den teknologi som vi vet att de använde sig av. Det är först med vår moderna utrustning och datorsimuleringar som vi har kunnat förutspå exakt hur olika himlakroppar, planeter, kommer att röra sig under X antal år framöver. På något sätt lyckades dessa antika civilisationer med detta trotts primitiva metoder.

Mayafolket

En av de mest framgångsrika civilisationerna när det gäller astronomi är Mayafolket. Deras kalender, Mayakalendern, fick stor uppmärksamhet när teorier kring jordens undergång 2012 började cirkulera. Detta grundade sig på att Mayakalendern tog slut, ett påstående som i viss mening stämde men inte helt och hållet. Mayafolket delade upp sin kalender i så kallade ”baktuns”, en cykel om 400 år och undergången baserades på att den 13:e baktunen tog slut år 2012.

Det mest fascinerande med denna kalender är att den med extrem exakthet kunde förutse hur himlakroppar rörde sig på himlen flera tusen år efter att den skapades.

Göbekli Tepe

Ett fenomen som inte många känner till är Göbekli Tepe. Det är en antik plats som tydligt visar att människan var kapabel att bygga väldigt imponerande konstruktioner av massiva stenblock långt före vad man trodde var möjligt, ca 12000 år sedan. För att få lite perspektiv på så är det ca 6000 år tidigare Stonehenge.

Det som är fascinerande med denna plats är att det finns tecken på att det skulle kunna vara ett form av observatorium för astronomiska händelser. Genom olika simuleringar har man tagit fram hur himlen såg ut omkring den tid som Göbekli Tepe byggdes. Det finns olika pelare, som alla väger mellan 40 och 60 ton vilket är ett mysterium i sig hur de kunde byggas på den tiden, som byggdes vid lika olika tidpunkter och dessa motsvarar exakt vart stjärnan Sirius skulle ha stigit upp på natthimlen.

Någonting annat som ingen förstår är hur centerstenen i Göbekli Tepe är placerad. Den är riktad i den exakta riktningen av ”sanna norr”, eller ”geodetiska norr”. Det är mer exakt än en kompass som går enligt magnetfält. Sanna norr är däremot i den riktning som pekar exakt mot den norra polens mittpunkt. Än idag med vår avancerade teknologi är detta svårt att åstadkomma. Många spekulerar i att det bara var en ren slump men när man tar in i beräkningarna hur många andra saker stämmer in så exakt på den platsen är det svårt att utesluta att det kan vara planerat och medvetet. Detta tyder tydligt på att människan för flera tusen år sedan redan var medvetna om astronomin och har avancerade metoder för att räkna ut hur det hela fungerade.

Avslutande ord

För att diskutera dessa civilisationer, och många fler, skulle man behöva hyra ett stort konferensrum i stockholm och vara där under en längre tid. En sak är dock säker: Antika civilisationer hade en stor medvetenhet om, och teknologi för att förstå, hur vårt universum är uppbyggt.

Leave a Reply

mts_truepixel