Studera astronomi

Oavsett om man planerar att göra sig en framtida karriär inom rymdforskning eller om man bara tycker att rymden och stjärnor är fascinerande, och vill lära sig mer om dem, finns det en kurs eller en utbildning på svenska universitet och högskolor som passar.

Om man satsar på det förstnämnda, det vill säga att göra sig en karriär som rymdforskare, kommer det av förklarliga skäl att krävas en längre utbildning än en enstaka kurs. Ett exempel på en bra start på studierna är Stockholms universitets Kandidatprogram i astronomi. Det är en tre år lång utbildning som ger en grund i fysik och astronomi, och som även ger behörighet för studier i astronomi på högre nivå, till exempel Stockholms universitets eget masterprogram i astronomi. För att vara behörig till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet även godkänt i kurserna Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 från gymnasiet. Faktum är att matematik och fysik tar upp en större del av utbildningen än vad astronomi gör, eftersom det är en förutsättning att ha breda kunskaper i dessa ämnen för att kunna läsa astronomi.centaurus-a-11190_960_720

Det finns också en längre utbildning inom astronomi vid Lunds universitet. Det heter Naturvetenskapligt kandidatprogram, och har astronomi och astrofysik som inriktning. Också denna utbildning är tre år lång, och den har delats upp så att de första fyra terminerna av utbildningen helt ägnas åt matematik och fysik, för att studenterna ska få de grundkunskaper i ämnena som de behöver för att förstå astronomi. Själva ämnet astronomi börjar man läsa under de två sista terminerna på programmet. Studenterna får också prova på deras eventuella framtida liv som forskare, då de under den sista terminen genomför ett projekt tillsammans med forskare på institutionen. Behörighetskraven för utbildningen är desamma som vid Stockholms universitet.

Om man inte vill studera astronomi på heltid i flera år erbjuder Göteborgs universitet ett flertal fristående kurser inom ämnet astronomi, som samtliga är på 7,5 poäng, vilket motsvarar en fjärdedels termins studier.  På Göteborgs universitet kan man till exempel läsa kurser som Astrobiologi, Exoplaneter, Stjärnorna och Vintergatan, Svarta hål och relativitetsteori – en visuell resa och Universums byggnad. Om du lockas av dessa kurser, och skulle vilja flytta till Göteborg för att studera vid universitetet där, kan du ta hjälp av en flyttfirma i Göteborg. Det hittar du enkelt på Rentandmove.se.

Leave a Reply

mts_truepixel