Sökandet efter utomjordingar

De som ägnar sig åt seriös forskning kring utomjordiskt liv säger oftast att det är omöjligt att säga någonting definitivt om hur sådant liv kan te sig. Dock finns det

några generella antaganden som vetenskapen lutar sig emot. Den säkraste gissningen sägs vara den att vatten är en förutsättning för liv. Precis som journalistiken har en gyllene regel i ”follow the money”, har astronomerna sin variant i ”follow the water”. Enkelt uttryckt: vill vi hitta liv måste vi först hitta en planet med vatten. År 1974 beräknade den kände fysikern Carl Sagan att det kan finnas miljontals planeter med vatten bara i vårt solsystem. Det tycks bekräftas av att vi nyligen hittat vatten på Mars, samt att vi har välgrundade misstankar om att det finns på Saturnus måne Io.

Sannolikheten är ganska låg för att ditt företag, om du driver eget, sysslar med någon typ av rymdforskning. Det spelar dock ingen roll. Som egenföretagare vet du värdet av att ha tillgång till likvida medel. Ibland kan det uppstå olyckliga förskjutningar där du behöver få betalt för en faktura snabbt. Att höra av sig till kunden och be denne betala i förtid låter sig förstås inte göras. Lösningen består i så kallad ”factoring”, det vill säga att vid behov sälja dina fakturor. Hos Capcito kan du sälja din faktura, för den tjänsten tar de endast mellan 1-3,5% av fakturabeloppet. Det finns inga dolda avgifter och du bekräftar försäljningen med BankID och får beloppet inbetalt på företagskontot direkt.

SETI – sökande efter intelligenta radiosignaler

Chanserna för att det finns liv på Mars bedöms dock som små, och Io vet vi tyvärr inte särskilt mycket om än. Det vatten som vi misstänker finns där ska befinna sig under jord. Av de miljontals planeter som möjligtvis kan tänkas ha vatten är det bara en vi kan räkna med att besöka under en överskådlig framtid, och det är Mars. I brist på att kunna färdas till de andra planeterna står vårt bästa hopp till att scanna av himlen efter radiosignaler som kan antas ha intelligent ursprung.

Projektet kallas för SETI och har i någon form pågått sedan 1960-talet. Det går helt enkelt ut på att använda stora radioteleskop för att scanna av olika delar av himlen i riktningar där det kan tänkas finnas planeter som kan rymma intelligent liv. Så långt har det, vad vi vet, inte gett någon framgång. Det mest upphetsande som SETI-projektet gett oss är en signal som är känd som ”WOW-signalen”. En siffer- och bokstavsserie som av vissa anses vara tillräckligt regelbunden för att den inte ska kunna ha genererats av universums bakgrundsstrålning eller någon annan störning. Alla är dock inte lika övertygade och den signalen hörde vi år 1977. Sökandet efter utomjordiskt liv har fortsatt utan resultat sedan dess.

Leave a Reply

mts_truepixel